Εναλλακτική εξάσκηση - εκπαίδευση στην συναρμόλογηση του Η/Υ, στα πλαίσια του 1ου κεφαλαίου του μαθήματος "Συντήρηση Υπολογιστών" όταν δεν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό (μητρικές, επεξεργαστές κλπ). Η ιστοσελίδα έχει ενσωματωμένο το λογισμικό Essential Virtual Desktop (CISCO) το οποίο λειτουργεί με flash player. Δείτε εδώ