Κατόπιν ερωτημάτων που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., και σύμφωνα με εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 36/2013), σας ενημερώνουμε για τα εξής:Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει και μαθήματα ειδικοτήτων τα οποία εντάσσονται σε Ομάδες Προσανατολισμού, γεγονός που επιβεβαιώνει τον θεωρητικό τους χαρακτήρα. Η διδασκαλία των εν λόγω μαθημάτων, αν και δεν χαρακτηρίζονται ως εργαστηριακά, δύναται να διεξάγεται στο εργαστήριο, αλλά από έναν εκπαιδευτικό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ