Εκπαιδευτικά παιχνίδια φτιαγμένα στο Scratch από τον Καθηγητή Πληροφορικής Ανδρέα Φαρμακώρη - http://afarmakoris.wix.com/simplegames4u