Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Πελοποννήσου διοργανώνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και το Τ.Ε.Ι, Πελοποννήσου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής) τοβ10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρμογές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 15 έως 17 Απριλίου 2016 στην πόλη του Ναυπλίου ή της Κορίνθου.

Αντικείμενο: Ο ψηφιακός γραμματισμός καθιστά το άτομο ικανό να λειτουργεί στην κοινωνία της γνώσης, γι αυτό αποτελεί ζητούμενο στη σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά και εργαλείο στη διδασκαλία και τη μάθηση. Από την άλλη, η επιστήμη της Πληροφορικής και οι εφαρμογές της, αδιαμφισβήτητα αποτελούν μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να υποστηρίξει και τα δύο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της διδακτικής πρακτικής αλλά και στον παιδαγωγικό μετασχηματισμό της ταχύτατα εξελισσόμενης επιστημονικής γνώσης.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα ώστε να αναδειχθούν και συζητηθούν όλα τα θέματα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής και αφορούν:
 • τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • τις καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση γενικότερα και
 • το ψηφιακό γραμματισμό εκπαιδευτικών και μαθητών
Στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:
 • Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής
 • Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό Πληροφορικής
 • Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
 • Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής – πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας
 • Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής
 • Προγραμματισμός και Περιβάλλοντα
 • Σχεδίαση και Υλοποίηση διδακτικών σεναρίων για την διδασκαλία της Πληροφορικής με χρήση Τ.Π.Ε. στο σχολείο
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Πληροφορικός Γραμματισμός
 • Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο
 • Καινοτόμες Πρακτικές στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση
 • Συνεργασίες και Δικτύωση
 • Ψηφιακό Υλικό εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού χαρακτήρα
 • Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση
Σε ποιους απευθύνεται
 • Καθηγητές Πληροφορικής
 • Στελέχη της εκπαίδευσης
 • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική στην εκπαίδευση
 • Φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής
Δραστηριότητες – Εργασίες
 • Κεντρικές ομιλίες
 • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας
 • Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεων
 • Εργαστηριακές παρουσιάσεις
 • Συνεδρίες εκπαιδευτικών σεναρίων από την Επιμόρφωση Β επιπέδου Πληροφορικών
Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν τέσσερις κατηγορίες εργασιών:
 • Ερευνητικές εργασίες (8-10 σελίδες)
 • Σύντομες ανακοινώσεις (4-6 σελίδες)
 • Εργαστηριακές παρουσιάσεις (2–4 σελίδες)
 • Εκπαιδευτικά Σενάρια Επιμόρφωσης Β Επιπέδου Πληροφορικών (3–5 σελίδες)
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές και τον τρόπο υποβολής των εργασιών θα δοθούν κατά την 2η Ανακοίνωση του συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

2η Ανακοίνωση: 20 Νοεμβρίου 2015
Έναρξη υποβολής εργασιών: 30 Νοεμβρίου 2015
3η Ανακοίνωση: 20 Δεκεμβρίου 2015
Λήξη υποβολής εργασιών: 31 Ιανουαρίου 2016
4η Ανακοίνωση: 1 Φεβρουαρίου 2016
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 29 Φεβρουαρίου 2016
Έναρξη εγγραφών: 1 Μαρτίου 2016
Υποβολή εργασιών για πρακτικά: 20 Μαρτίου 2016
5η Ανακοίνωση: 31 Μαρτίου 2016
Ανακοίνωση προγράμματος: 10 Απριλίου 2016
Διεξαγωγή συνεδρίου: 15 – 17 Απριλίου 2016

Επικοινωνία: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 211-8508055, στην ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr και στο email synedrio@pekap.gr.