Δύο εκπαιδευτικοί Πληροφορικής από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δουλεύουν σε μια προσέγγιση για την εισαγωγή στον προγραμματισμό με χρήση της Python. Η ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς κ. Βασιλάκη και Μπουκέα αναφέρει:

Επιλέξαμε να καθοδηγούμε τους αναγνώστες μέσα από εκτεταμένα αυτοτελή παραδείγματα, ώστε να έχουν την αίσθηση ότι ολοκληρώνουν «πραγματικές» εφαρμογές.

Με βάση παλιότερες εμπειρίες μας, αυτό φαίνεται να παρέχει εντονότερο κίνητρο και αμεσότερη ανταμοιβή, σε σύγκριση με περισσότερο παραδοσιακές μεθόδους, στις οποίες εισάγονται σταδιακά οι προγραμματιστικές έννοιες και ακολουθεί εξάσκηση με μικρότερες, στοχευμένες ασκήσεις.

Η δουλειά μας είναι ακόμα σε εξέλιξη, όμως μπορείτε να βρείτε το διαθέσιμο υλικό στη διεύθυνση pythonies.mysch.gr. Τα κεφάλαια που είναι αναρτημένα εστιάζουν στις βασικές αλγοριθμικές δομές. Θα ακολουθήσουν κεφάλαια που αφορούν στις δομές δεδομένων, καθώς και κεφάλαια με πιο σύνθετα προβλήματα και έννοιες.

Κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σ” ένα πρόγραμμα, συνήθως ένα παιχνίδι. Δεν παρουσιάζουμε το πρόγραμμα ολοκληρωμένο, αλλά ξεκινάμε από το μηδέν και το χτίζουμε βήμα προς βήμα, εξηγώντας τη φιλοσοφία με την οποία περνάμε από το κάθε βήμα στο επόμενο. Οι προγραμματιστικές έννοιες δεν είναι το επίκεντρο· εισάγονται όταν προκύψει η ανάγκη, όταν είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ασκήσεις, που βοηθούν στην εξάσκηση και εμπέδωση των εννοιών. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν επίσης σύντομα κείμενα, σχετικά με τις έννοιες που πραγματεύεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο, τα οποία ευελπιστούμε να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και περαιτέρω προβληματισμού.

Το υλικό διατίθεται με άδεια CC-BY 4.0. Αν το χρησιμοποιήσετε, είτε για να πάρετε οι ίδιοι μια γεύση του προγραμματισμού σε Python, είτε σαν εργαλείο διδασκαλίας, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αν μοιραζόσασταν την εμπειρία σας. Αν προτείνετε διορθώσεις ή προσθήκες, αν συνεισφέρετε ασκήσεις που μοιάζουν με μικρά προγραμματιστικά project, τότε το υλικό θα γίνει ακόμα καλύτερο για όλους μας.

Στο site θα βρείτε μια φόρμα επικοινωνίας για τον σκοπό αυτό. Εκεί θα αναρτούμε επίσης τα νέα για την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας, για τυχόν προσθήκες και αναθεωρήσεις, κλπ.

Βασίλης Βασιλάκης, Γιώργος Μπουκέας