Από το σχ. έτος 2016-2017 υπάρχει ένας ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου και η Πληροφορική (ΤΠΕ) μπαίνει ως μονόωρο μάθημα σε όλες τις τάξεις. Επίσης διδάσκεται και στο πρόγραμμα του ολοήμερου, εφόσον επιλεγεί από τους μαθητές (ΦΕΚ 1324/τ.Β'/11-05-2016.).

Για το Γυμνάσιο υπάρχει από το 2003 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού – Γυμνασίου (ΦΕΚ 304/τ.Β'/13-03-2003).

Το προηγούμενο ΦΕΚ είναι ογκώδες (περιέχει 300+ σελίδες) καθώς έχει τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. πολλών μαθημάτων, μπορείτε όμως να τα κατεβάσετε μεμονωμένα από το (πρώην) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή να κατεβάσετε απευθείας μόνο τα αντίστοιχα για την Πληροφορική.

Η ύλη του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.) της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής έχει καθοριστεί για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 2894/τ.Β'/12-09-2016). Επίσης, έχει καθοριστεί η ύλη για το αντίστοιχο πανελλαδικά εξετάζομενο μάθημα της Δ' εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 2893/τ.Β'/12-09-2016).

Ακόμα, στάλθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Β' τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (έγγραφο με α.π. 150672/Δ2/15-09-2016 Υ.Π.Ε.Θ.).

Στάλθηκαν οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Α.Ε.Π.Π. για τα ημερήσια ΓΕ.Λ. (έγγραφο με α.π. 148286/Δ2/14-09-2016 Υ.Π.Ε.Θ.).

Στα Επαγγελματικά Λύκεια υπάρχει πρόγραμμα σπουδών ανά ειδικότητα. Για την ειδικότητα της Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ του τομέα Πληροφορικής υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την Γ' τάξη (ΦΕΚ 1275/τ.Β'/02-07-2008, το οποίο στην ουσία δηλώνει ότι συνεχίζει το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών των Τ.Ε.Ε. όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ 2327/τ.Β'/31-12-1999).

Αντίστοιχα, υπάρχουν τα προγράμματα σπουδών των Τ.Ε.Ε. και για τις υπόλοιπες τάξεις στο (πρώην) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Από το σχ. έτος 2014-15 εισάγεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών της Β' ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. το μάθημα γενικής παιδείας "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ"(ΦΕΚ 943/τ.Β'/14-04-2014).

Επίσης, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα νέα αναλυτικά προγράμματα των ΕΠΑ.Λ., όπως θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015-16 (ΦΕΚ 2010/τ.Β'/16-9-2015).

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και Δ΄τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (έγγραφο με α.π. Φ6/161723/Δ4/30-09-2016 Υ.Π.Ε.Θ.).

Επίσης, έχει καθοριστεί η ύλη όλων των μαθημάτων Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. καθώς και στάλθηκαν οδηγίες για το Εφαρμογές Πληροφορικής της Α' ΕΠΑ.Λ. (έγγραφο με α.π. Φ3/175178/Δ4/20-10-2016 Υ.Π.Ε.Θ.).


[Πηγή: Μάνος Πουλάκης]