Η Ροδούλα Καφτάκη, εκπαιδευτικός πληροφορικής, ποστοποιημένη στην ασφάλεια του Διαδικτύου(European Schoolnet Academy) εξηγεί πως η συνεχής και χωρίς όρια ενασχόληση των παιδιών με ηλεκτρονικές συσκευές και το διαδίκτυο καθώς και η συνεχής έκθεση τους σε οθόνες, επηρεάζουν αρνητικά τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. safekidsproject.gr