Στην ιστοσελίδα https://pe86.blogspot.com/ έχει αναρτηθεί (και θα συνεχίσει να ενημερώνεται) υποστηρικτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλες τις ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και εκπαιδευτικό υλικό για τους ΠΕ86 Πληροφορικής.