Η παρακάτω παρουσίαση έγινε στη διημερίδα “Εξ’αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. Η πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης” από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα στις 30 & 31 Μαΐου 2020 (με την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Ο Σίσυφος είναι ένα ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα, διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα για τα ελληνικά Σχολεία.

Προσφέρει :
 • Προσωποποιημένη ενημέρωση και δυνατότητες για κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. Αναθέτει ρόλους με διαφορετικά δικαιώματα σε Μαθητές, Γονείς, Καθηγητές, Υπευθύνους Τμημάτων, Υποδιευθυντές, Γραμματείς, Διαχειριστές και Διευθυντή
 • Αξιολόγηση των Μαθητών με βαθμό και περιγραφική αξιολόγηση (με ελεύθερο κείμενο και με προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης)
 • Συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση των απουσιών των Μαθητών. Καταχώριση των απουσιών και στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας
 • Αποστολή ατομικών και μαζικών Email και SMS. Αποστολή μαζικά και αυτόματα των συνόλων των απουσιών των μαθητών
 • Βιβλίο διδαχθείσας ύλης, για κάθε διδασκαλία, διαθέσιμο σε Καθηγητές και (με επιλογή) σε Μαθητές και Γονείς
 • Ατζέντα για σχόλια ανά Μαθητή και μάθημα με δυνατότητα επιλεκτικής δημοσίευσης τους στους Γονείς ή και τους Μαθητές
 • Πλήρες Ποινολόγιο Μαθητών
 • Ημερολόγιο Σχολείου για τον προγραμματισμό και το διαμοιρασμό συμβάντων και διαγωνισμάτων
 • Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες - εκλογές για Μαθητές και Γονείς
 • Αυτόματη δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων email προς το Μαθητή και το Γονέα του με τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν το Μαθητή
 • Εκτυπώσεις σε μορφή PDF
 • Άντληση εξωτερικών δεδομένων από το myschool και το πρόγραμμα δημιουργίας ωρολογίου προγράμματος ASC TimeTables σε μορφή Excel και XML. Δεν απαιτεί επανεισαγωγή των δεδομένων
 • Εξαγωγή δεδομένων για το myschool σε μορφή Excel
 • Ξεχωριστή εγκατάσταση για κάθε Σχολείο με τα δεδομένα του Σχολείου σε δικό του εξυπηρετητή (εντός της σχολικής μονάδας ή σε εξυπηρετητή του διαδικτύου π.χ. του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου)
 • Δεν περιέχει κανενός είδους διαφήμιση ή προώθηση εμπορικών προϊόντων


Ο Σίσυφος αναπτύσσεται από τον καθηγητή πληροφορικής Παπαδακάκη Νεκτάριο με τη συνεργασία εξαίρετων εκπαιδευτικών που κατέχουν θέσεις ευθύνης και είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τις ανάγκες των Σχολείων που διοικούν. Την προσπάθεια αυτή συνδράμουν και πλήθος εκπαιδευτικών που αγαπούν το Σχολείο και πιστεύουν στη συνεργασία, τη συμμετοχή, το διαμοιρασμό και την επανάχρηση της γνώσης, την ανοιχτότητα.

Ο Σίσυφος λειτούργησε για πρώτη φορά το Σχολικό Έτος 2014-2015. Υλοποιήθηκε εξολοκλήρου με εργαλεία - λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

περισσότερο στο sisyphos.gr